AILE grupa un UPB bez neatbilstībām pagarina ISO sertifikātus kvalitātes, vides un darba aizsardzības jomā

Neatkarīgu auditoru komanda no Bureau Veritas Latvia resertifikācijas laikā atkārtoti guvusi apliecinājumu, ka UPB un astoņu grupas uzņēmumu biznesa procesi tiek vadīti atbilstoši Starptautisko standartu prasībām  kvalitātes (ISO 9001:2015), vides (ISO 14001:2015) un  darba aizsardzības (ISO 45001:2019) jomās.

UPB grupas uzņēmumi atbilstoši šīm Starptautisko standartu prasībām ir sertificēti jau vairāk nekā 20 gadus – kopš 2000. gada. Tā ir pilnvērtīga bāze, kas gadu gaitā sekmējusi klientu uzticību, veicinājusi uzņēmuma nepārtrauktu attīstību, konkurētspēju, elastīgu un inovatīvu pieeju procesu pārvaldībai un produktu ar pievienoto vērtību radīšanai.

“Pateicoties UPB grupas uzņēmuma vadības stratēģijai, personāla kompetencēm, atbildībai un  komandas darbam, šogad  jau sesto gadu pēc kārtas auditā netika konstatētas neatbilstības nevienā no UPB grupas sertificētajiem uzņēmumiem,” resertifikācijas procesu pozitīvi novērtē UPB kvalitātes un vides departamenta vadītāja Inga Frišmane.

Sertificētie UPB uzņēmumi:

  1. AS UPB (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
  2. SIA UPB Nams (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
  3. SIA UPB Energy (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
  4. SIA Aile Grupa (ISO 9001, ISO 14001)
  5. SIA Stiklu Centrs (ISO 9001, ISO 14001)
  6. SIA Dzelzsbetons MB (ISO 9001, ISO 14001)
  7. SIA RK Metāls (ISO 9001, ISO 14001)
  8. SIA Daugavpils Dzelzsbetons  (ISO 9001, ISO 14001)

Šogad paplašināta Dzelzsbetons MB sertificētā darbības sfēra ar stikla šķiedrbetona izstrādājumu projektēšanu un ražošanu.

Esošie sertifikāti ir spēkā līdz 2024. gada jūlijam.

Klienta prasības nemainīgi ir kvalitatīvs produkts un pakalpojums, kas radīts atbildīgi pārvaldīta biznesa vidē – ilgtspējīgā, sociāli atbildīgā, drošā darba vidē un ar iespējami mazāku nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. ISO standarti to apliecina un kalpo kā labs pamats konkurētspējai, sekmējot ilgtermiņa sadarbību ar klientiem un sadarbības partneriem Latvijas tirgū un eksporta valstīs.

Papildus ISO sertifikātiem, UPB attīstījis savu ilgtspējas redzējumu un kopš 2018. gada nepārtraukti tiek uzturēts zelta līmeņa novērtējumus atbilstoši Apvienotās karalistes tirgus dalībnieku kvalifikācijas novērtējumam, kur UPB pēc neatkarīgas auditoru komandas vērtējuma atzīts kā drošs un uzticams sadarbības partneris (Achilles, Constructionline sertifikāti), kurš spēj izpildīt pasūtījumu drošā darba vidē (SSIP sertifikāts).

< Atgriezties uz jaunumu sadaļu