Karjera

  • Karjera AILE grupā ir gan iespēja, gan izaicinājums. 

    Karjeras veidošana AILE grupā nozīmē darbu komandā, kas fokusēts uz uzņēmuma ilgtermiņa attīstību.

    Mūsu izcilie panākumi iespējami pateicoties profesionāliem, lojāliem, uz progresu orientētiem darbiniekiem. Nepārtraukta mācīšanās un pilnveidošanās visos līmeņos ir uzņēmuma darba kultūras sastāvdaļa.

    UPB AS piedāvā stabilu atalgojumu un pilnas sociālās garantijas, elastīgu darbu ar plašām izaugsmes un rotācijas iespējām starp dažādiem holdingā esošajiem uzņēmumiem.