Sertifikāti

Augsta un stabila kvalitāte ir viena no AILE grupas lielākajām vērtībām, kas uzņēmumam palīdzējusi nokļūt līderpozīcijās tirgū un saglabāt šīs pozīcijas, neskatoties uz strauju konkurences pieaugumu.

Atbilstība pieaugušajam pieprasījumam pēc augstākā līmeņa kvalitātes ir ļoti svarīga jebkuras organizācijas tālākai attīstībai un konkurētspējai. AILE grupa vienmēr tiekusies pēc nepārtrauktas kvalitātes sistēmas uzlabošanas, kā rezultātā ieguvēji ir visi - sadarbības partneri, klienti un sabiedrība.

Garantijas
Gala atbildība par katra projekta izdošanos jebkurā gadījumā gulstas uz AILE grupu, tādēļ uzņēmuma sniegtās garantijas ir atbilstošas reālajai pieredzei un Eiropas praksei.

  • ISO sertifikāti

    Uzņēmums AILE grupa šos sertifikātus ieguva kā pirmais savā nozarē Latvijā. Sākotnējais apstiprināšanas datums ir 2000. gada 8. jūnijā

  • INSPECTA Ražošanas procesa kontroles sertifikāti

  • Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas sertifikāts

  • Zviedrijas SP Technical Research Institute of Sweden sertifikāts

  • CE marķējums

    2008. gada decembrī AILE grupa ir ieguvusi starptautisko CE-marķējumu, kas apliecina, ka visi uzņēmuma produkti atbilst ES Direktīvu būtiskām prasībām.

  • Electrum Zaļās enerģijas sertifikāts – Powered by green

< Atpakaļ